Naša dejavnost

Zgibanka - protieksplozijska zaščita
Adobe Acrobat Document 337.1 KB

 

Dejavnost naše enote za protieksplozijsko zaščito je naslednja: 

 

· organizacija seminarjev na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti Uradni list RS št. 102/2000 in sicer organiziramo in izvedemo:

            

             - petdnevne osnovne seminarje za začetnike,

             - enodnevne izpopolnjevalne ali dopolnilne seminarje za                                        osebje z opravljenimi osnovnimi seminarji in izpiti iz                                                 protieksplozijske zaščite,

             - poldnevne informativne seminarje za vodstva in drugo osebje. 

     

 Seminarje izvajamo že od leta 1993.

 

 · izdelava strokovnih mnenj in elaboratov eksplozijske ogroženosti,                                     

 · izdelava idejnih in izvedbenih projektov objektov in procesov                v eksplozijsko nevarnih okoljih v industriji in rudarstvu,

 

· svetovanja in konsultacije na področju protieksplozijske zaščite.

 

 

 Več o naši dejavnosti najdete v zgoraj priloženi zgibanki.